Neurolog

Dr. n. med. Natalia Szejko

  • Cena wizyty: 170zł.
  • Czwartek, 16:00-20:00
zdjecie natalia
Natalia Szejko pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) oraz jako lekarz rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii, w tymże Uniwersytecie. W roku 2020 odbyła roczny staż podoktorski w Klinice Neurologii w Yale School of Medicine, USA. Specjalizuje się w badaniach nad tikami i zespołem Gillesa de la Tourette’a. Jest członkiem Zarządu i Sekretarzem Europejskiego Stowarzyszenia do Badań nad zespołem Tourette’a (European Society for the Study of Tourette Syndrome) i współautorem najnowszych europejskich wytycznych dotyczących terapii tików. Jest autorem ponad 50 publikacji na temat tików, chorób współistniejących i chorób pozapiramidowych oraz ponad 40 artykułów o związkach medycy i sztuki o łącznym IF 137. Za swoje osiągnięcia otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi Nagrodę Naukową Tygodnika Polityka (2019), stypendium naukowe Fundacji Kościuszkowskiej (2019), nominację do tytułu osobowość roku Polska Times w kategorii Nauka (2019), Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców (2021), Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2021), Nagrodę im. A. Rojszczaka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2021). Dr Szejko uzyskała dwa dyplomy, pierwszy w 2012 r. w zakresie filologii hiszpańskiej na Wydziale Neofilologii, Uniwersytetu Warszawskiego, drugi w 2014 r. na Wydziale Lekarskim WUM. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa obroniła w 2018 r. na Wydziale Neofilologii, Uniwersytetu Warszawskiego (temat rozprawy: „Przedstawienie zaburzeń psychicznych w teatrze Alfonsa Vallejo: destrukcja postaci dramatycznej i jej konsekwencje filozoficzne i estetyczno-formalne”), zaś stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 2020 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym a rozprawa dotyczyła charakterystyki klinicznej tików w zespole Gillesa de la Tourette’a. Pani Natalia na co dzień łączy zawód lekarza ze swoja pasją do sztuki teatralnej, filmowej i literatury. Prowadzi innowacyjne zajęcia z zakresu medycyny i sztuki oraz etyki lekarskiej. Popularyzuje interdyscyplinarne badania wśród studentów i społeczności akademickiej, organizuje zajęcia z udziałem ekspertów (artystów, malarzy, kulturoznawców, teatrologów i lekarzy różnych specjalizacji); a także zajęcia fakultatywne (kino i medycyna).
Neurologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, takimi jak padaczka, choroby demielinizacyjne - np. stwardnienie rozsiane, choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, afazje, migreny, nowotwory mózgu, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.