Medycyna pracy, badania do szkoły i na studia

Dr Marianna Wnorowska

  • Cena wizyty: badanie do pracy 200zł, badanie do szkoły 180zł, badania sanitarno-epidemiologiczne 160 zł
  • Wtorek, 17:00-20:00
  • Czwartek, 18:00-20:00
  • Piątek, 17:00-19:00
Zaświadczenia o zdolności do pracy od ręki. Medycyna pracy bez kolejki, niedrogo i wygodnie - w centrum Warszawy. Badania profilaktyczne pracowników i zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym zawodzie, do szkół i badania na studia. Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzaniem badania do szkoły, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.