Chirurg Ortopeda

Dr Wojciech Dziewczopolski

  • Cena wizyty: 100zł.
  • Piątek, 18:15-19

Dr Zofia Solecka

  • Cena wizyty: 100zł.
  • Poniedziałek, 18:00-19:00
  • Środa, 15:00-16:00
Ortopedia (gr. orthos – prosty, prawidłowy oraz pais, paidos – dziecko) i chirurgia urazowa inaczej ortopedia i traumatologia (gr. trauma – rana, uraz) zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób i urazów narządów ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń.